chupgiare.com mời các bạn thưởng thức bộ ảnh 

Mời bạn thưởng thức album

Tôi trở về đây với con đường xưa

Tác giả: Lê Văn Đinh

toi tro ve day vơi con duong xua- Le Van Dinh (1)

 

toi tro ve day vơi con duong xua- Le Van Dinh (2)

 

toi tro ve day vơi con duong xua- Le Van Dinh (3)

 

toi tro ve day vơi con duong xua- Le Van Dinh (4)

 

toi tro ve day vơi con duong xua- Le Van Dinh (5)

 

toi tro ve day vơi con duong xua- Le Van Dinh (6)

 

toi tro ve day vơi con duong xua- Le Van Dinh (7)

 

toi tro ve day vơi con duong xua- Le Van Dinh (8)

 

toi tro ve day vơi con duong xua- Le Van Dinh (9)

 

toi tro ve day vơi con duong xua- Le Van Dinh (11)

 

toi tro ve day vơi con duong xua- Le Van Dinh (10)

 

toi tro ve day vơi con duong xua- Le Van Dinh (12)