Mời bạn thưởng thức album Tôi trở về đây với con đường xưa

toi-tro-ve-day-voi-con-duong-xua

chupgiare.com mời các bạn thưởng thức bộ ảnh 

Mời bạn thưởng thức album

Tôi trở về đây với con đường xưa

Tác giả: Lê Văn Đinh

tôi trở về đây với con đường xưa tôi trở về đây với con đường xưa tôi trở về đây với con đường xưa tôi trở về đây với con đường xưa tôi trở về đây với con đường xưa tôi trở về đây với con đường xưa tôi trở về đây với con đường xưa tôi trở về đây với con đường xưa tôi trở về đây với con đường xưa tôi trở về đây với con đường xưa tôi trở về đây với con đường xưa

tôi trở về đây với con đường xưa