Thưởng thức bộ ảnh Hoa hậu xuống phố – Tác giả: Nguyễn Vĩnh Thụy

hoa hậu xuống phố - chupgiare.com

chupgiare.com mời các bạn thưởng thức bộ ảnh 

Thưởng thức bộ ảnh Hoa hậu xuống phố –

Tác giả: Nguyễn Vĩnh Thụy

hoa hau xuong pho - Nguyen Vinh Thuy (14)hoa hau xuong pho - Nguyen Vinh Thuy (13)
hoa hau xuong pho - Nguyen Vinh Thuy (12)
hoa hau xuong pho - Nguyen Vinh Thuy (11)
hoa hau xuong pho - Nguyen Vinh Thuy (10)
hoa hau xuong pho - Nguyen Vinh Thuy (9)
hoa hau xuong pho - Nguyen Vinh Thuy (8)
hoa hau xuong pho - Nguyen Vinh Thuy (7)
hoa hau xuong pho - Nguyen Vinh Thuy (6)
hoa hau xuong pho - Nguyen Vinh Thuy (5)
hoa hau xuong pho - Nguyen Vinh Thuy (4)
hoa hau xuong pho - Nguyen Vinh Thuy (3)
hoa hau xuong pho - Nguyen Vinh Thuy (2)
hoa hau xuong pho - Nguyen Vinh Thuy (1)

  • Concept: Hoa hậu xuống phố
  • Tác giả: Nguyễn Vĩnh Thụy
  • Location: PDB Nguyễn Huệ

Cám ơn các bạn đã theo dõi, hãy chia sẽ bài viết cho tất cả mọi người nhé.