Thưởng thức bộ ảnh Em làm họa sĩ

Em làm họa sĩ

chupgiare.com mời các bạn thưởng thức bộ ảnh 

Thưởng thức bộ ảnh Em làm họa sĩ –

Concept: Vân Nguyễn.

 

Em lam hoa si (26)

Em lam hoa si (27)

Em lam hoa si (24)

Em lam hoa si (25)

Em lam hoa si (22)

Em lam hoa si (21)

Em lam hoa si (23)

Em lam hoa si (19)

Em lam hoa si (20)

Em lam hoa si (18)

Em lam hoa si (17)

Em lam hoa si (16)

Em lam hoa si (15)

Em lam hoa si (14)

Em lam hoa si (13)

Em lam hoa si (12)

Em lam hoa si (11)

Em lam hoa si (9)

Em lam hoa si (10)

Em lam hoa si (8)

Em lam hoa si (7)

Em lam hoa si (6)

Em lam hoa si (5)

Em lam hoa si (4)

Em lam hoa si (3)

Em lam hoa si (2)

Em lam hoa si (1)

  • Photo: Thiện Phúc, Quang Vũ, Nhựt Nguyễn, Sơn Thanh Trần, Huy Nguyễn
  • Model: Bé Nấm, Đào Phương Uyên