chupgiare.com mời các bạn thưởng thức bộ ảnh 

Thưởng thức bộ ảnh Em làm họa sĩ –

Concept: Vân Nguyễn.

 

Em lam hoa si (26)

Em lam hoa si (27)

Em lam hoa si (24)

Em lam hoa si (25)

Em lam hoa si (22)

Em lam hoa si (21)

Em lam hoa si (23)

Em lam hoa si (19)

Em lam hoa si (20)

Em lam hoa si (18)

Em lam hoa si (17)

Em lam hoa si (16)

Em lam hoa si (15)

Em lam hoa si (14)

Em lam hoa si (13)

Em lam hoa si (12)

Em lam hoa si (11)

Em lam hoa si (9)

Em lam hoa si (10)

Em lam hoa si (8)

Em lam hoa si (7)

Em lam hoa si (6)

Em lam hoa si (5)

Em lam hoa si (4)

Em lam hoa si (3)

Em lam hoa si (2)

Em lam hoa si (1)

  • Photo: Thiện Phúc, Quang Vũ, Nhựt Nguyễn, Sơn Thanh Trần, Huy Nguyễn
  • Model: Bé Nấm, Đào Phương Uyên
Thưởng thức bộ ảnh Em làm họa sĩ
Rate this post

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here