Không cúng đầy tháng cho bé có sao không

chụp hình lễ cúng đầy tháng cho bé gái

Tại Việt Nam cúng đầy tháng cho bé là một nghi lễ rất phổ biến và bắt gặp ở hầu hết gia đình, đây là một nét đẹp văn hóa tâm linh có từ lâu đời và vẫn còn lưu truyền đến ngày nay. Tuy nhiên, hoàn cảnh và điều kiện khác nhau có nhiều…