Con gái của mẹ… hạnh phúc con nhé mẹ yêu con.

con gái của mẹ lấy chồng

Con gái của mẹ, ngày mai đi lấy chồng Ngày mẹ trông mong cuối cùng rồi cũng đến Chẳng hiểu tại sao mẹ thấy lòng nghèn nghẹn Chắc tại xa con nên mẹ có chút buồn. Con gái của mẹ, bây giờ đã lớn khôn Mẹ chỉ muốn một điều giản đơn là nhìn con…