Thưởng thức bộ ảnh Mây và tóc em bay

Mây và tóc em bay- chụp ảnh giá rẻ
Mây và tóc em bay- chụp ảnh giá rẻ

chupgiare.com mời các bạn thưởng thức bộ ảnh 

Mây và và tóc em bay – KLT foto


Mây và tóc em bay- chụp ảnh giá rẻ
Mây và tóc em bay- chụp ảnh giá rẻ
Mây và tóc em bay- chụp ảnh giá rẻ
Mây và tóc em bay- chụp ảnh giá rẻ
Mây và tóc em bay- chụp ảnh giá rẻ
Mây và tóc em bay- chụp ảnh giá rẻ
Mây và tóc em bay- chụp ảnh giá rẻ
Mây và tóc em bay- chụp ảnh giá rẻ
Mây và tóc em bay- chụp ảnh giá rẻ
Mây và tóc em bay- chụp ảnh giá rẻ
Mây và tóc em bay- chụp ảnh giá rẻ
Mây và tóc em bay- chụp ảnh giá rẻ
  • Concept: Mây và tóc em bay
  • Author: KLT foto
  • Model: Po Ngoz
  • Location: Đồng diều Q2